Bandırmada İcradan Satılık Bahçeli Ev

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
BANDIRMA 2. İCRA DAİRESİnden
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Meslan Yeşil adına kayıtlı 863 Ada , 68 Parsel AYYILDIZ Mahalle ÜÇPINAR Mevkii nde kaim bahçeli kargir ev
Taşınmazın Adresi : Ayyıldız Mah 2035 Sok No:42 Bandırma / BALIKESİR
Taşınmazın Yüzölçümü : 292,00 m2
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : İki katlı karkas yapıdır. Zemin katı 3+1 yerleri marlaey kaplı, pvc doğrama, III/A sınıfı sobalı 110 m2 alanında meskun vaziyette 20 yıpranma paylı dairedir. Birinci kat 70 m2 alanında 35 gerçekleşmiş kaba inşaat halindedir. Taşınmazın 180 m2 bahçesi olup içinde muhtelif meyve ağaçları vardır. Aktif ticaret ve şehir merkezine uzak, şehir mezbahasının arkasında deniz manzaralıdır. Yörede altyapı hizmetleri mevcuttur.
[İmar][ ][Durumu] : Kat Adedi 3 , İnşaat Tarzı : Bitişik nizam, tapu kaydında Askeri güvenlik bölgesi şerhi vardır.( 02/05/1989 tarih 1766 ye v .sayı lı)
Takdir Olunan Kıymeti : 63.860,00 TL
KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 14/10/2011 14:30 – 14:40 Cuma
2. Satış Günü : 24/10/2011 14:30 – 14:40 Pazartesi
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte BANDIRMA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İ hale damga resmi , tapu alım harcı ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı ve aynından doğan birikmiş emlak vergisi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/907 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ayrıca İİK.127 Mad. gereği satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve tebliğ edilemeyen alakadarlara tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İc.İf.K.126) 15/08/2011
BEKİR İNAL
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI

Aranan Kelimeler: