Edremitte İcralık Tribleks Mesken

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2011/166 T alimat
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Tapu Kaydı : Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Çamlıbel Köyü, Haraparası Mevkiinde kain, Cilt:20, Sayfa:1956, Ada:-, Parsel:2808′de kayıtlı, J Blok, Zemin1Çatı, Bağımsız Bölüm No:2 olan, 84/3528 arsa paylı, tribleks mesken vasfında taşınmaz.
Taşınmazın Halihazır Durumu : Taşınmaz Çamlıbel Köyü, Anka-2 Stesi, J Blok No:2 Edremit, Balıkesir açık adresindedir. Taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ile sürekli olarak sağlanmaktadır. Taşınmaz sosyal donatı alanları bakımından yeterlilik arz etmektedir. Bölgede halkın günlük ihtiyaçlarını sağlayabileceği düzeyde alışveriş yerleri mevcuttur. Bölgenin teknik alt yapısı tamamlanmıştır. Belediye ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Taşınmazın bulunduğu site içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış, site etrafı bahçe duvarı ile çevrilmiştir. Parsel içinde ayrık ikiz yapı nizamında zemin + 1 normal kat + çatı kat olarak inşa edilmiş 21 adet blok toplamda 42 adet dubleks mesken bulunmaktadır. Dış cephesi subasman seviyesine kadar taş kaplı diğer kısmı akrilik boyalı olup çatısı teraslar hariç kiremit kaplı oturtma çatıdır. Dış kapı çelik, balkon kapı ve pencereleri pvc doğramalı, çift camlıdır. Taşınmaz zemin katta açık mutfak salon ve zemin terası, üst katta 3 oda, 1 banyo ve 1 balkon, çatı katta 2 oda ve çatı terası bulunmaktadır. Meskenin ısınma ihtiyacı soba ile sağlanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 100 m2 kullanım alanlıdır.
Taşınmazın İmar Durumu : Güre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar durumu yazısına göre parsel ayrık nizam 2 kata imarlı konut alanındadır. Taks: 0.15, Kaks:0.30
Takdir Olunan Kıymeti : 130.000,00 TL. (Yüzotuzbin Türk Lirası)
1. Satış Günü : 30/09/2011 Cuma 14:20 – 14:30
2. Satış Günü : 10/10/2011 Pazartesi 14:20 – 14:30
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Edremit Adliyesi, Zemin Kat, Satış Salonu nd a açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV ve damga vergisi alıcıya aittir. Aynından doğan vergi borcu ve tellaliye ücreti satış bedelinden karşılanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/166 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/08/2011

(İc.İf.K.126)