İcra Dairesinden Satılık Buzdolabı ve Çamaşır Makinası

BANDIRMA 2. İCRA DAİRESİ

2010/1772 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 22/09/2011 Perşembe günü 14:00 – 14:05 saatleri arasında 17 Eylül Mah. Tren Yolu Sok. No:5/A Bandırma / Balıkesir adresinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ı ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu, geçmediği taktirde 27/09/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’ nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları, işbu taşınır açık arttırma ilanı tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebliğ yerine geçeceği ilan olunur.23/08/2011
ERKAN GÜRKAN
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
500,00 1 Beko marka 82 ekran T.V (U.K dahil)
500,00 1 Regal marka çift kapılı buzdolabı
350,00 1 Arçelik marka 3340 YG model çamaşır makinası