İcradan Satılık 2 Katlı Ev

TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU

1. İCRA DAİRESİ
2009/228 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşköprü 1. İcra Müdürlüğü’ nden
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Taşköprü İlçesi Alatarla Köyü Şosealtı Mevkii, 838 Parselde kayıtlı 2 katlı ev, kargir ahır, samanlık ve tarla
Taşınmazın Adresi : Alatarla Köyü, Şosealtı Mevkii, Taşköprü / KASTAMONU
Taşınmazın Yüzölçümü : 11.338,00 m2
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : a) İki Katlı Bina; betonerme kargir bina, zemin ve 1. kat mesken olmak üzere sobalı, 11×11=121 m2, oturumlu, bina giriş kapısı demir kapı, merdivenler mermer kaplama, bina dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, pencereler PVC doğrama, binanın ahşap iskeletli çatısı Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Her meskende 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, WC, antre ve 1. katta ilaveten 3 balkon bulunmaktadır. Antre, mutfak, banyo, tabanın ve banyo WC duvarlarının seramik kaplama, odatabanları marley kaplı, meskenin cam doğramaları PVC, daire giriş ve oka kapıları ahşap vernikli, mutfak tezgah ve dolabı yapılıdır.
b) Ahır; 8×15= 120 m2 oturumlu, tek katlı, dış cephesi sıvasız ve boyasız, ahşap iskeleti üzerine Marsilya tipi kiremit bulunan müştemilat,
c) Samanlık; 8×15= 120 m2 oturumlu, tek katlı, dış cephesi briket örgülü, sıvasız ve boyasız, ahşap iskeleti üzerine marsilya tipi kiremit kaplı,
d) 2 Adet Kuruluk; 6×8= 48 m2 oturumlu, tek katlı, yanları açık durumdaki, ahşap iskelet çatısı ve üzerinde galvaniz oluklu saç kaplama malzemesi bulunan bina müştemilat olarak kullanılmaktadır. 6×15= 90 m2 oturumlu tek katlı, yalları açık durumdaki, ahşap iskelet çatısı ve üzerinde Marsilya tipi kiremit kaplama malzemesi bulunur.
Binaların yaklaşık ömrü 25-30 yıl, fiziki kullanıma bağlı yıpranma 40′dır. Taşınmazın toprak yapısı killi ve humuslu olup tarım ve meyvecilik ürünleri çoğunun yetiştirilmesi uygun oldğu, arazinin motopomp ile sulanabilir, özellikte, 2 eğimde, olaşımı kolay, anayola sıfır konum ve köy yerleşik alanı içerisinde bulunmaktadır. Arazi üzerinde ekonomik değeri bulunan ağaç ve ekili ürün yoktur.
Taşınmaz Tarla Değeri : 11.338,00 m2 x 10,00 TL/m2 = 113.880,00 TL;
İki Katlı Bina Değeri : (121+131)m2 x 448 TL/m2 = 67.737,60 TL;
Ahırın Değeri : 120x 1 m2 x 73 TL/m2 (1-0,40) = 5.256,00 TL;
Samanlık Değeri : 120 x 1 m2 x 73 TL/m2 x (1-0,40) = 5.256,00 TL;
Kuruluk Değeri : (48+90) m2 x 73 TL/m2 x (1-0,40) = 6.044,40 TL
Takdir Olunan Kıymeti : 198.174,00 TL
KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 03/10/2011 15:00 Pazartesi ; 15:00-15:10 arası
2. Satış Günü : 13/10/2011 Perşembe ; 15:00-15:10 arası
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Taşköprü Adliyesi 3. Kat Koridor’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/228 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K.126) 02/08/2011
Erkan GÜNAYDIN
İcra Müdür Yrd.