İcradan Satılık 2011 Model Fiesta

KAYSERİ 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2011/3368 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 15/08/2011 günü saat 15:00 15:05 de Vuslat Taşımacılık Pet Tur Gd İnş San Tic Ltd Şti (Zincidere Cezaevi Arkası Talas)’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 22/08/2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden yasalarca belirlenmiş oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.08/08/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.

Taşınırın / Taşınırların Özellikleri
TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
30,000,00 1 38 YH 238 Plakalı, 2011 Model , FORD
YENİ FİESTA TREND 1.4 Marka , JA8
Tipli , Beyaz renkli, muhtelif yerlerinde
çizikleri mevcut, lastikleri iyi, anahtarı ve
ruhsatı olmayan araç

Aranan Kelimeler: