İcradan Satılık Araç – Ulukışla

ULUKIŞLA / NİĞDE
İCRA DAİRESİ
2010/299 TLMT.
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 22/07/2011 günü saat 15:15 15:25 de Ulukışla Belediye Garajı Ulukışla/Niğde’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 27/07/2011 Çarşamba günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 1. oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.23/06/2011

Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
9.000,00 1 Adet 51ES506 Plakalı, 2000 Model , FİAT
Marka , BRAVA 1.6 SXACABS Tipli ,
0221064 Motor No’lu ,
ZFA18200004918800 Şasi No’lu Araç

Aranan Kelimeler: