İcradan Satılık Arsa Kayseri

T.C.
KAYSERİ
6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2009/386 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği kıymeti,adedi, önemli özellikleri :

Kayseri ili Kocasinan ilçesi Esentepe mah.si 4635 ada , 4 parselde kayıtlı 8.685,39 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazdaki , borçunun 289514/868539 hissesi , olup , taşınmaz kayseri kent yerleşim alanı içinde, arsa vasfındaki yer olduğu , taşınmazın üzerinde iş yeri olarak kullanılan binalar ın bulunduğu , Elektirik içme suyu , yol, belediye otobüsü, sağlık eğitim belediye temizlik , çop toplama gibi , kentsel kemu hizletlerinden yararlandığı, Argıncık doğu sanayi olarak bilinen bölgeye yakın olduğu , kent merkezine araç ile gidilebilecek mesafade olduğu, . Kent yerleşim alanın kuzey doğusunda ve Kayseri- Malatya- Sivas karayolunun ( Eski çevreyolu) nisbeten yakınında bulunduğu , Çevresi konutlarla , imalathane amaçlı iş yerleri ile Yapılaşmış olduğu , bölgede henüz yapılaşmamış boş olarak duran arsalar ın yoğun olarak bulunduğu , Taşınmazın bulunduğu bölgede son yıllarda yapılan imar düzenlemeleri ve alt yapı Çalışmaları sorucunda yapılaşmaya aday bir bölge konumuna geldiği, Taşınmazın üzerinde hissedarlar tarafından iş yeri olarak kullanılan muhtelif özelliklerde binalar, müştemilatlar ve bina gruplarının mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Taşınmaz ile ilgili ayrıntılı bilgi dosyada bulunan Bilirkişi raporunda mevcuttur. Takdir Olunan Kıymeti : 1.004.287,80 TL KDV Oranı : %18 1. Satış Günü : 08/05/2012 Salı 15:00 – 15:10 saatleri arasında 2. Satış Günü : 18/05/2012 Cuma 15:00 – 15:10 saatleri arasında Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartları: 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte KAYSERİ 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/386 tlm. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K.126) 02/04/2012

 

Aranan Kelimeler: