İcradan Satılık Arsa Paylı Mesken

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2010/1832 T alimat
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı
Taşınmazın Tapu Kaydı : Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Altınoluk Köyü, Karaboyalık Mevkii, Cilt:76, Sayfa:7497, Ada:617, Parsel:16′da kayıtlı, ana taşınmaz niteliği 2 adet 3 katlı betonarme yapı olan, B Blok, Zemin Kat, Bağımsız Bölüm No:2 olan, 74/868 arsa paylı, mesken vasfındaki taşınmaz.
Taşınmazın Halihazır Durumu : Taşınmaz Altınoluk, Küçüksu Mahallesi, Mandalinlik Caddesi, Çam ve Çiftçi Sitesi No:5/2 Edremit/Balıkesir açık adresinde yer almaktadır. Parsel içinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş 2 adet 3 katlı bina bulunmaktadır. Parsel eğimli arazi üzerinde düzgün olmayan geometrik yapıya sahiptir. Dış cephesi akrilik boyalı, giriş kapısı cam bölmeli demir doğramalı, çatısı kiremit kaplı oturtma çatıdır. Zemin kat 2 nolu meskenin zemin kaplaması odalarda laminant parke, diğer mekanlarda seramik, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı olup, tavanlar alçı kartonpiyer dekorludur. Mutfak tezgahı mermer olup mdf kaplı mutfak dolapları mevcuttur. Dış kapısı çelik, iç kapılar Amerikan panel olup, balkon kapı ve pencereleri pvc doğramalı çift camlıdır. Meskenin ısınma ihtiyacı soba ile sağlanmaktadır. Yaklaşık 70 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz Altınoluk merkezinde ticari potansiyelin yüksek olduğu bir bölgede yer almaktadır. Ulaşım toplu taşıma araçları ile sürekli olarak sağlanabilmektedir. Bölgenin alt yapısı tamdır.
Taşınmazın İmar Durumu : Altınoluk Belediyesi İmar İşleri Servisinin imar durumu yazısına göre parsel ayrık nimaz 3 kata imarlıdır.
Takdir Olunan Kıymeti : 75.000,00 TL. (Yetmişbeşbin Türk Lirası)
1. Satış Günü : 07/10/2011 Cuma 14:30 – 14:40
2. Satış Günü : 17/10/2011 Pazartesi 14:30 – 14:40
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Edremit Adliyesi, Zemin Kat, Satış Salonu n da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 ‘ı nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. Tellaliye ve aynından doğan borç satış bedelinden karşılanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1832 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/08/2011

Aranan Kelimeler: