İcradan Satılık Arsalı Ev

ADIYAMAN
1. İCRA DAİRESİ
2011/3028 ESAS
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Adıyaman İli S iteler Mah. 4 29 Ada , 269 Parsel , numarası ile tapuya kayıtlı 371.84 m² yüz ölçümünde üzerinde iki katlı betonarme karkas bina bulunan ev ve arsası.
Taşınmazın Adresi : Siteler Mah. Köy Hizmetleri Müdürlüğü Kuzeyi Adıyaman
Taşınmazın Yüzölçümü : 371.84 m²
T aşınmazın Özellikleri : Adıyaman İli S iteler Mah. 4 29 Ada , 269 Parsel , numarası ile tapuya kayıtlı 371.84 m² yüz ölçümünde üzerinde iki katlı, dışı sıvasız ve boyasız betonarme karkas bina bulunmakta, her kat 150 m² inşaat alanına sahiptir. Binanın zemin katında bir dükkan, bir daire, 1. Normal katta ise 2 daire bulunmaktadır. 1. Katta bulunan dükkanın zemini beton , duvarları sıvasız ve boyasız, dış vitrini daraba olup, bu zemin katın arka tarafında bulunan daire 2 oda , tuvalet , mutfak ve banyodan oluşup, yerler mozaik karo, doğramalar ahşap, duvarlar plastik boyalıdır. Parselin 1. Katında arka tarafta bulunan daire 2 oda 1 salon, banyo, tuvalet, mutfak ve iki balkondan oluşmaktadır. Dairede yerler fayans , duvarlar plastik boyalı, doğramalar ahşaptır. Parselin 1. Katında ön tarafta bulunan daire 1 oda, 1 salon , banyo, tuvalet, mutfak ve iki balkondan oluşmaktadır. Dairede yerler fayans , duvarlar plastik boyalı, doğramalar ahşaptır. Parsel içme suyu kanalizasyon, yol , okul gibi hizmetlerden kısmen faydalanmaktadır. İmarda ayrık nizam 3 kata imarlıdır. 3/A grubu yapılarından olan taşınmaz yaklaşık 8 yaşında olup Köy Hizmetleri Müdürlüğünün kuzeyinde bulunmaktadır.
Takdir Olunan Kıymeti : 185.916,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 19/06/2012 Salı
10:00 – 10:10 saatleri arasında
2. Satış Günü : 29/06/2012 Cuma
10:00 – 10:10 saatleri arasında
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Varlık Mah. Askerlik Şubesi Karşısı Eski Tekel Binası İcra Daireleri Önünde ‘da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 1/2 tapu harcı ve masrafları, ihale damga vergisi ve KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/3028 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/05/2012
(İc.İf.K.126)
MEHMET ÇOLAK
İCRA MÜDÜRÜ
95948

Aranan Kelimeler: