İcradan Satılık Bahçeli Apartman Dairesi

KAYSERİ
7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/6469 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Taşınmaz Mal
Taşınmazın Adresi : Melikgazi / KAYSERİ
Taşınmazın Yüzölçümü : 361.M2
Taşınmazın Özellikleri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Çorakcılar mahallesinde, ada 1553, parsel 976.da kayıtlı, Çamaşırlığı olan, bodrumlu zemin ve birinci kattan ibaret bahçeli kargir apt. niteliğinde, 1.kat 6 bağımsız bölüm numaralı 40/160 arsa paylı taşınmaz, posta adresi, Çorakcılar Mahallesi Namık Kemal cad. no 4 Özden apt. kat 1 D.6 M.Gazi-Kayseri adresindedir. Taşınmaz imar planında 1/1000 ölçekli uyğulama imar planı sınırları dahilinde konut alanı olarak ayrılmış imar parsellidir.Ana taşınmaz üzerinde bodrum kat, zemin kat, 2 normal kat olmak üzere 4 katlı ve mesken dairelerden oluşmakta, borçluya ait ipotekli taşınmaz ise bu binanın 1.normal katındaki 2 mesken daireden biridir. Taşınmaz tahminen 40-45 yıllık 1.katta bulunan 2 bağımsız bölümden biri ve 7 kapı nolu bağımsız mesken daire brüt 90.m2 alanlı, bağımsız bölüm 2 oda, salon, mutfak, banyo, lv.wc. antre, hol, bir balkondan oluştuğu doğu ve güney yönlerine iki çehpelidir. Taşınmazın iç kapı doğramaları ahşap, duvarlarının ıslak hacimlerde yarıya kadar fayans kaplamalı, diğer kısımlarda sıva üzerine plastik boyalı, zeminlerin kısmen tahta, kısmen dökme mozaik kaplamalı, mutfak tezgah ve dolapları mevcut, soba ile ısıtmalı, elektrik ve su tesisatı mevcuttur, takdir edilen değeri 72.500.TL.dir.
Takdir Olunan Kıymeti : 72.500,00
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 06/09/2011 Salı günü saat 10.00- 10.10
2. Satış Günü : 16/09/2011 Cuma günü saat 10.00- 10.10

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte KAYSERİ 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/6469 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 09/07/2011