İcradan Satılık Daire

EYÜP / İSTANBUL

2. İCRA DAİRESİ
2011/526 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Silahtarağa Mahallesi, 616 ada, 1 parsel sayılı, 128.80 m²’li, Arsa vasıflı, 2.normal kat, 16/100 arsa paylı, 4 bağımsız bölüm no.lu, Çatı arası piyesli daire nitelikli, tam hisseli taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
İMAR DURUMU : Eyüp Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.01.2011 tarih ve 251 sayılı yazısında ; Eyüp İlçesi , Silahtarağa Mahallesi , 616 ada , 1 parsel sayılı yerin 19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında , h:9.50 m TAKS: 0.42 yapılanmalı konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
HALİ HAZIR DURUMU: Sakarya Mahallesi, Hilal Sokak ile Beşirgazi sokağın kesiştiği köşede konumlanan , sokaktan 23 kapı numarası alan 616 ada , 1 parselde mahallen yapılan incelemede;
128,80 m2 alanlı parsel üzerinde 2 bodrum kat + zemin kat + 1 normal kat + çatı arası piyesli 2. Normal kattan oluşan binanın yer aldığı görülmüştür. Binanın dış cephe duvarları sıvalı ve badanalı olup Sokaktan demir doğramalı cümle kapısından binaya girilmekte ve katlar arası ulaşım mermer basamaklı merdivenle sağlanmaktadır. Binanın katlarında birer adet dairesi yer almıştır. 2. Normal katta yer alan 4 b.bölüm nolu, çelik cümle kapısından girilen daire koridor üzerinde balkonlu salon- balkonlu mutfak- banyo- balkonlu 1 oda piyeslerinden oluşmaktadır. Kat yaklaşık 90 m2 alanlı olurken koridor üzerinden seramik basamaklı bir merdivenle çatı arasına çıkılmaktadır. Fiili kullanıma göre burası yaklaşık (teras balkonu hariç) 34 m2 alanlıdır. Hol- 1 oda- teras balkonu piyeslerinden oluşmaktadır.
İç cephe duvarları sıvalı ve badanalı , tavanlar kartonpiyerli , salon ve oda zeminleri laminat parke , ıslak hacimlerde seramik kaplamalı , mutfak ve banyo duvarları seramik kaplı , mutfakta tezgah altı ve üstü dolapları yer alırken , banyoda duşa kabin , klozet takımı ve ayaklı lavabosu mevcuttur. Taşınmazda kat kaloriferi tesisatının döşeli olduğu, yine doğalgaz , elektrik ve su tesisatının bulunduğu görülmüştür. Yüksek bir arazi kotunda yer alan taşınmaz Haliç manzaralıdır.
Taşınmaz sosyo ekonomik açıdan vasat bir bölgede konumlanmıştır. Yoğun iskan bölgesinde dik eğimli bir sokak üzerindedir , yöre kamu hizmetlerinden yararlanırken , ana cadde üzerinden ulaşım imkanları müsaittir.
MUHAMMEN DEĞERİ : 200.000,00 TL
SATIŞ ŞARTLAR I:
1- Birinci Satışı: 04.10.2011 günü saat: 14:00 ’den 14:15 ’e kadar, Eyüp 2.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu va satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, ikinci Satışı: 14.10.2011 günü aynı saatlerde ve aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. NOT: Eyüp Adliyesi’nin İstanbul (Çağlayan) Adliyesine taşınmasına karar verildiğinden satış günlerinde taşınılmış olması halinde satışın İstanbul Adliyesinde Eyüp 2.İcra Müdürlüğüne karşılık gelen icra dairesinde satış yapılacaktır.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 20′si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mevzuatın belirlediği oranda ihale damga vergisi, katma değer vergisi, tapu alım harcı ve masraflar, tahliye ve teslim masrafları satın alana ait olacaktır, Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borcu ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/526 tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 01.08.2011
HAMZA KAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI

Aranan Kelimeler: