İcradan Satılık Daire Bakırköy

BAKIRKÖY / İSTANBUL

7. İCRA DAİRESİ
2010/27184 ESAS
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
nden
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Taşınmaz Mal – Tapu Kayıtlarına göre ARSA vasfında -
Taşınmazın Adresi : Esenler İlçesi Fatih Mah. Çinçindere Cd. 216. Sk. Kapı No : 3 Esenler / İSTANBUL
Taşınmazın Yüzölçümü : 122,00 m2
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : Esenler 156 Ada No, 11 Parsel No da kayıtlı taşınmaz kayden 122,00 m2 arsa, mahallen ise toplam 690,00 m2 inşaat alanlı kargir binanın tamamı niteliğindedir. Kayden arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde zemin + 4 normal kat + çekme kattan oluşan B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisleri mevcuttur. Zemin, 1, 2, 3. katlarda birer daire mevcut olup 4. kat ve çekme kat müşterek girişe sahiptir. Binanın sahanlik ve basamakları mozaik döşemeli olup dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. daireler PVC doğramalı olup bina üzeri ahşap oturtmalı çatı kaplıdır.
Takdir Olunan Kıymeti : 550.000,00
KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 03/10/2011 14:00 Pazartesi
2. Satış Günü : 13/10/2011 Perşembe
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte BAKIRKÖY ADLİYESİ 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İ hale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/27184 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 11/08/2011
SERAP BOZDEMİR
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI

Aranan Kelimeler: