İcradan Satılık Dubleks Daire

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2009/891 Talimat
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Tapu Kaydı : Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Altınoluk Köyü, Cilt:187, Sayfa:18421, Ada:-, Parsel:6604′de kayıtlı, 2.779,03 m2 arsa üzerinde yer alan, 4/80 arsa paylı, A Blok, Zemin1, Bağımsız Bölüm No:2 olan, dubleks mesken vasfında taşınmaz.
Taşınmazın Halihazır Durumu : Taşınmaz Altınoluk, Hüseyin Gürel Caddesi, 3. Sokak, Japon Evleri, A Blok, No:2 Edremit/Balıkesir açık adresindedir. Japon evleri sitesinde bulunan taşınmaz betonarme karkas zemin + 1. kat + çatı kat olarak inşa edilmiştir. Dış cephesi terasit sıvalı olup kısmen dekorlu taş kaplıdır. Zemin katta 1 salon açık mutfak, 1 wc, birinci katta 2 oda, 1 banyo, çatı katta 1 oda, 1banyo ve çatı terası bulunmaktadır. Meskenin zemin kaplaması seramiktir. Duvarları sıvalı ve badanalı olup tavanlar alçı kartonpiyer dekorludur. Salonda taş kaplamalı şömine bulunmaktadır. Islak hacimlerin zemini seramik, duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Banyoda ayaklı lavabo ve klozet, zemin kattaki wc’de klozet ve lavabo, çatı kattaki wc’de ise klozet ve ayaklı lavabo bulunmaktadır. Dış kapı, iç kapılar ve pencereler ahşap doğramalı sadece çatı terasının kapısı pvc doğramalı çift camlıdır. Mutfak tezgahı laminat olup tezgahın yaklaşık 60 cm’lik kısmı fayans kaplıdır. Tezgahın altında ve üstünde hazır mutfak dolapları mevcuttur. İç merdivenler, merdiven korkulukları ahşaptır. Çatı giriş holünde mutfak tezgahı bulunmaktadır. Mutfak tezgahı laminat olup altında, üstünde hazır mutfak dolapları bulunmaktadır.
Taşınmazın İmar Durumu : Altınoluk Belediyesi İmar İşleri Servisi’nin 12/03/2009 tarih 01/211 sayılı imar durumu yazısına göre; parsel ayrık ikiz nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır. Taks:0,25, Kaks:0,50′dir. Önden 5.00 m., komşu parsellerden 3′er metre çekme mesafelidir.
Takdir Olunan Kıymeti : 130.000,00 TL.
1. Satış Günü : 06/09/2011 Salı 14:00 -14:10
2. Satış Günü : 16/09/2011 Cuma 14:00 – 14:10
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Edremit Adliyesi, Zemin Kat, Satış Salonu n da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 1/2 tapu harcı ve masrafları ile Damga ve KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/891 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/07/2011

Aranan Kelimeler: