İcradan Satılık Dükkan

T.C.
KAYSERİ
3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2011/8055 Esas
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği kıymeti,adedi, önemli özellikleri :

1. GAYRİMENKUL
Tapu Kaydı: Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 5854 ada, 8 Parselde kayıtlı , 385,25m2 yüzölçümlü ,65/600  arsa paylı , zemin katta depolu dükkan vasıflı taşınmaz.
Keykubat Mahallesi , Ender Sk. Doğan Apt. No.9 Kayseri

İmar Durumu: Melikgazi Belediyesi’nin yazısına göre taşınmaz yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uyguluma imar planında 4 katlı konut alanında kalmaktadır.

Vaziyet Tespiti: Zemin kat 1 numaralı depolu dükkan tek bölmeli , demir doğrama camekanlı ,tabanı seramik döşemeli , duvarları saten alçı üzeri plastik boyalı ve içerisinde wc bulunan bodrum kattaki depo bölümüne içeriden demir doğramalı merdiven ile bağlantılı .Bodrum kat deposu tek bölmeli , duvarları sıvalı ve kireç badanalı tabanı betondur. Soba ile ısıtmalı ,batı yol cepheli olan zemin kat ,  1 numaralı bağımsız bölümün zemin kat 27.50m2  , depo kısmı ise 42m2 olmak üzere toplam 69.50m2 kapalı alanlıdır.

Kıymeti: Söz konusu taşınmazın toplam takdir edilen muhammen kıymeti 65.000,00-TL bedelle aşağıda belirtilen yer ve günlerde, saat  10:15-10:20 arasında satışa arz edilecektir.

2. GAYRİMENKUL
Tapu Kaydı: Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 5854 ada, 8 Parselde kayıtlı , 385,25m2 yüzölçümlü ,75/600  arsa paylı , 3. katta mesken niteliğinde 9 numaralı bağımsız bölüm vasıflı taşınmaz.
Keykubat Mahallesi , Ender Sk. Doğan Apt. No.9 Kayseri

İmar Durumu: Melikgazi Belediyesi’nin yazısına göre taşınmaz yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uyguluma imar planında 4 katlı konut alanında kalmaktadır.

Vaziyet Tespiti: 9 numaralı bağımsız bölüm , antre , 3 oda ,yatak odası antresi , lw-wc ve mutfaktan oluşmaktadır.
Meskenin odalarının tabanı laminat parke , ıslak zeminleri seramik döşemeli , duvarları saten alçı üzeri plastik boyalı , pencereleri pvc , ısı camlı , kapıları amerikan panel , banyo  ve wc duvarları tavana kadar fayans kaplı , mutfağında tezgah ve laminat kaplı dolapları bulunmaktadır.Kuzey doğu  ( kendi bahçesine) cepheli, doğalgaz tesisatı kurulmamış olan mesken 115 m2 alanlıdır.

Kıymeti: Söz konusu taşınmazın toplam takdir edilen muhammen kıymeti 80.000,00-TL bedelle aşağıda belirtilen yer ve günlerde, saat  10:25-10:30 arasında satışa arz edilecektir.

Satış Şartları:
1- Satış 28.05.2012 günü  1. G.M saat 10:15-10:20 ve 2. G.M. Saat 10 :25- 10:30 saatleri arasında Kayseri 3.icra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60′ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 07/06/2012 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale pulu,KDV,tapu alım harcı  masrafları alıcıya aittir. Tellaliye, tapu satım harcı ve gayrimenkulün aynından doğan birikmiş  vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-İhaleye katılıp da sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilsen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca, hiçbir hükme hacet kalmadan dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikli teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, iş bu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresleri olmayanlar için İİK .127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilan olunur.
7- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün 2011/8055 Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/04/2012

 (İİK m. 126)                                                                                                                                  3.İcra Müd.Yrd.
 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.