İcradan Satılık Elektronik Eşya

KONYA. İCRA DAİRESİ

2010/8589 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 20/07/2011 günü saat 09:00 09:05 de Konya Karatay İlçesi Eskigaraj Civarı Pisili Sokak Belediye Mezat Salonunda’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 25/07/2011 Pazartesi günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.04/07/2011
KAMİL HARMANKAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
1.500,00 TL 1 Adet 1 Adet BEKO MARKA 107 EKRAN PLAZMA TV
750,00 TL 1 Takım Asus ekran siyah exper kasa toplama bilgisayar
450,00 TL 1 Adet Lenova marka leptop
850,00 TL 1 Adet Viev soniç ekran philips kasa, masa üstü bilgisayar
1.000,00 TL 1 Adet Beko marka SBS9601 NF çift kapılı buzdolabı
300,00 TL 1 Adet Arçelik marka 6220 E tip bulaşık makinası
250,00 TL 1 Adet Beko marka BKG2313CY tip çamaşır makinası
1.000,00 TL 1 Adet Pihilips marka 106 ekran plazma kumandalı televizyon
600.00 TL 1 Takım Oturma grubu Ergül marka 2 üçlü 2 tekli kumaş desenli.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63′e karşılık gelmektedir.

Aranan Kelimeler: