İcradan Satılık Elektronik Eşyalar

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2011/709 Talimat
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 29/07/2011 Cuma günü 14:30 – 14:35 saatleri arasında İskele Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 1. Sokak, Bilgiç Apartmanı, Kat:2, No:2 Altınoluk, Edremit, Balıkesir adresinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde ikinci ihalenin 03/08/2011 Çarşamba günü ayn ı yer ve saatte yapılacağı, Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/07/2011 İcra Müdür Yardımcısı

Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
300,00 TL. 1 Olivetti marka komple bilgisayar
150,00 TL. 1 PP F380 yazıcı
300,00 TL. 1 Vestel marka komple bilgisayar
150,00 TL. 1 Regal marka 37 ekran T.V
700,00 TL. 1 Fuji marka klima