İcradan Satılık Eşya – Taşköprü

TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU

1. İCRA DAİRESİ
2010/427 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 07/09/2011 günü saat 15:00 -15:10 de Taşköprü Adliyesi Önü’de yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 12/09/2011 Pazartesi günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.04/08/2011
Erkan GÜNAYDIN
İcra Müdür Yrd.120432
Takdir Edilen Değeri
TL. Miktarı Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

200,00 1 Adet Arçelik Marka tek kapılı A Sınıfı

buzdolabı
100,00 1 Adet Auer Marka fırın
250,00 1 Adet Proilo Marka bulaşık makinesi
100,00 1 Adet Phılıps Marka 57 Ekran Televizyon

Aranan Kelimeler: