İcradan Satılık Ev Eşyaları

GEMEREK / SİVAS
İCRA DAİRESİ
2010/59 TLMT.
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 21/07/2011 günü saat 14:00 14:10 de Gemerek Adalet Sarayı Bahçesi.’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 26/07/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; satışa iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin 20′si oranında nakit para veya eş değer de banka teminat mektubu vermeleri şarttır. F azla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/06/2011

Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
400,00 1 Adet Arçelik Marka, Tam Otomatik Çamaşır
Makinası.
600,00 1 Adet Arçelik Marka, Tek kapılı Buzdolabi.
(İİK m.114/1, 114/3)

Aranan Kelimeler: