İcradan Satılık Ev Eşyaları

KONYA

9. İCRA DAİRESİ
2011/1756 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 18/08/2011 günü saat 10:15 10:20 de Konya İli Karatay İlçesi Eski Garaj Civarı Pisili Sokak B.Belediyesi Mezat Salonunda’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 23/08/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.25/07/2011
KAMİL HARMANKAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

1- 750,00 TL 1 Adet Sımens KS49U631 NF.2 kapılı büyükboy buzdolabı

2- 350,00 TL 1 Adet Vestel marka 7,5 kğ.lık çamaşır makinası
3- 100,00 TL 1 Adet Beko marka 51 ekran renkli tv. (ön açma düğmesi yok)
4- 100,00 TL 1 Adet Beko marka BKS2522 tip 2200 W.elektirik süpürgesi
5- 100,00 TL 1 Takım masa üstü bilgisayar eski tip samsunğ marka mon.kasa. (ön kapağı açık ) klavye ve maostan ibaret

Aranan Kelimeler: