İcradan Satılık Ev Eşyaları-Edremit

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/912 Esas
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 22/07/2011 Cuma günü 14:45-14:50 saatleri arasında Sarıkız Mahallesi, 319. Sokak, No:11/2 Akçay, Edremit, Balıkesir adresinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde ikinci ihalenin 27/07/2011 Çarşamba günü ayn ı yer ve saatte yapılacağı ; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 03/07/2011
Furkan ÖZDEMİRCİ
İcra Müdür Yardımcısı
Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
500,00 TL. 1 Bosch marka nofrost Buzdolabı
500,00 TL. 1 Bosch marka Çamaşır Makinası
300,00 TL. 1 Arçelik marka 4420 Bulaşık Makinası
(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63′e karşılık gelmektedir.