İcradan Satılık Ev Eşyası

KONYA

9. İCRA DAİRESİ
2011/2540 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 11/08/2011 günü saat 09:20 09:25 de Konya ili Karatay ilçesi Eski Garaj Civarı Pisili Sokak Y.Tellal Pazarı Belediye Müzayede Salonunda’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 16/08/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.19/07/2011
KAMİL HARMANKAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

200,00 TL 1 Adet Beko çamaşır mak.alt tahliye kapağı sökük

150,00 TL 1 Adet Reğal marka 51 ekran tv.
50,00 TL 1 Adet Moostar marka DSR4300 FTA uydu alıcı

Aranan Kelimeler: