İcradan Satılık Evler

TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU

1. İCRA DAİRESİ
2009/1094 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
1) Taşınmazın Bilgileri : Taşınmaz Mal
2) Taşınmazın Adresi : Alatarla Köyü / Taşköprü / KASTAMONU
3 ) Taşınmazın Yüzölçümü : 2750.00 m2
4) [Taşınmazın][ ][Özellikleri] : Taşköprü İlçesi Alatarla köyü 513 parseldeki
Taşınmaz 2750,00 m2 alanlı zemin katta dükkanı bulunan kargir 3 katlı ev, kargir ahır ve
Samanlık , Kuruluk ve tarla vasfındaki taşınmaz üzerindeki 3 katlı kargir binada zemin katta 2
dükkan, 1 ve 2 . Katlarda 2 şer daire olmak üzere sobalı bina vardır bina 200 m2 oturumlu
Girş kapısı Demir merdivenler mermer, dış cephesi sıvalı ve boyasız olup çatıda marsilya tipi
Kiremit bulunmaktadır iki dükkanın depo olarak kullanıldığı, demir doğrama kapılı mozaik
Tabanlı Sıva ve boya duvarlı olarak yapıldığı , meskende 3 oda , 1 salon mutfak, banyo wc,
Antre ve balkon bulunmaktadır. Antre , mutfak , banyo, wc tabanının ve banyo, wc duvarının
Seramik kaplama ,oda tabanlarının marley kaplama yapıldığı , camların daire giriş ve oda
Kapılarının ahşap vernikli kapı olduğu , mutfakta tezgah ve mutfak dolabının yapıldığı sobalı
Isıtma sisteminin kullanıldığı görülmüştür .1 katta bulunan iki meskenin tamamlanmış olduğu
Ve oturulduğu,2. Katta bulunan 2 meskenin henüz kaba inşaat halinde olduğu
Tamamalnamdığı Ve oturulacak durumda olmadığı görülmüş .ahır 160 m2 oturumlu , tek
Katlı dış cephesi sıvalıve boyasız , ahşap iskeletli çatı üzerinde marsiya tipi kiremit bulunan
Müştemilat özelliğinde yapılmıştır. Kuruluk ve samanlık 176 m2 oturumlu birlikte kullanılan
Konumda , tek katlı dış cephesi tuğla sıvasız ve boyasız çatı üzerinde marsilya tipi kiremit
Bulunan mühtemilat Özelliğindedir . Taşınmazın toprak yapısı tınlı ve humuslu olup tarım ve
Meyvecilik ürünlerinin yetiştirilmesine uygun olduğu arazinin motopomp ile sulanabilir
Özellikte olduğu 2 eğimde , ulaşımı kolay ana yola yakın konumu köy yerleşik alanı içinde
Bulunmalıdır üzerinde 10 adet ayva ağacı 8 adet erik ağacı 1 adet ceviz ağacı 5 adet üzüm
ağacı 5 adet elma ağacı bulunmaktadır .
Takdir Olunan Kıymeti : 174.330,20
KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 20/09/2011 14:00 Salı
2. Satış Günü : 30/09/2011 Cuma
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Taşköprü Adliyesi 3.Kat Koridoru’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1094 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 20/07/2011

Aranan Kelimeler: