İcradan Satılık Fiat Abea Sole

KAYSERİ
8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2011/3503 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı araç satışa çıkarılmış olup, ARAÇ TİCARİ PLAKALI OLMASINA RAĞMEN TİCARİ PLAKADAN AYRI OLARAK SATILIP TİCARİ OLMAYAN YENİ PLAKA İLE İHALE ALICISI ADINA TESCİLİ SAĞLANACAKTIR :
Birinci artırmanın 10/08/2011 günü saat 10:25 10:30 de Işık Yediemin İşletmeciliği ( Talas Cad. End. Yapı Mls Arkası (Kapalı Ceza Evi Girişi) Kayseri’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 15/08/2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden yasalarca belirlenen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.24/07/2011

Taşınırın / Taşınırların Özellikleri
TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
18,000,00 1 38 T 0065 Plakalı, 2008 Model , fiat
Marka , abea sole 1.3 m.jet dymamic Tipli
ana rengi beyaz olup araç ticari taksi
olarak kullanıldığı için beyaz rengin
üzerine sarı vinil kaplama giydirilmiş,
lastikleri orta halli, dış genel
görünümü itibarı ile temiz araç

NOT:
1- ARAÇ TİCARİ PLAKALI OLMASINA RAĞMEN TİCARİ PLAKADAN AYRI OLARAK SATILIP TİCARİ OLMAYAN YENİ PLAKA İLE İHALE ALICISI ADINA TESCİLİ SAĞLANACAKTIR.
2- İHALE KATILIMCILARINDAN SATIŞA KONU ARACIN MUAMMEN BEDELİNİN %20 Sİ ORANIDA BANKA TEMİNAT MEKTUBU VEYA NAKİT PARA TEMİNAT OLARAK ALINACAKTIR.

Aranan Kelimeler: