İcradan Satılık Ford Marka Kamyonet

TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU

1. İCRA DAİRESİ
2010/1049 TLMT.
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 19/08/2011 günü saat 14:30 14:40 de Taşköprü Adliyesi Önün’de yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 24/08/2011 Çarşamba günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.25/07/2011
FARUK ÇAVUŞ
İCRA MÜDÜRÜ
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

25.000,00 1 Adet 06 BL 7203 Plakalı, 2008 Model , Ford Marka , Kamyonet Connect Kaıos Tipli , 8B67861 Motor No’lu , NM0GXVTTP88B Şasi No’lu Araç, Magnum Gri Renkli,orjinal teybi var,tekerler sağlam,