İcradan Satılık Ford Transit

KAYSERİ 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/3549 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 20/09/2011 günü saat 10:15 10:20 de Esenyurt Mah. Erciyes Cad. 1409 Sk No. 7 Esra Sit B Blk Melikgazi Kayseri’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 26/09/2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden yasalarca belirlenen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.23/08/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.

Taşınırın / Taşınırların Özellikleri
TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
15,000,00 1 38 NT 433 Plakalı, 1999 Model , Ford
Marka , Transit 190 V Tipli , Soğutmalı,
Arka sol-sağ ve ön solda vuruklar ve
çürümeleri mevcut, sol ayna kırık, çok
sayıda çizik ve ezikler mevcut, lastikleri
orta halli, istetme ve teyp mevcut araç

Aranan Kelimeler: