İcradan Satılık Hyundai Accent Era

T.C. BANDIRMA 2. İCRA DAİRESİ 2010/3 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 22/09/2011 Perşembe günü 13:40 – 13:45 saatleri arasında Atatürk Cad. No:300 (Mutlu Otopark) Bandırma / Balıkesir adresinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ı ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu, geçmediği taktirde 27/09/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma nın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 1 oranında KDV.’ nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları, işbu taşınır açık arttırma ilanı tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebliğ yerine geçeceği ilan olunur. 23/08/2011
Erkan GÜRKAN – İcra Müdür Yardımcısı
Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
17.000,00 1 Adet 07 ZB 052 plakalı, 2007 model, Hyundai marka, Accent Era 1.4 Team tipli, beyaz renkli, dış cephesinde muhtelif çizikler var, yürür aksamında sorun yok, anahtarı ve ruhsatı var

Aranan Kelimeler: