İcradan Satılık İnşaat Malzemeleri

KONYA

9. İCRA DAİRESİ
2011/4588 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 11/08/2011 günü saat 09:30 09:35 de Konya Meram İlçesi Havzan Mah.Oltu Sok.Altıneller Ap. Arkasında’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 16/08/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18. oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.18/07/2011
KAMİL HARMANKAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCIS
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

6.150,00 TL 205 Adet 205 Adet İnşaat Kalıp Dayama demiri,

Mavi renkli boru açılır kapanır.
2.100,00 TL 22 Adet Pleymut Kalıp tahtası, 2.50*1.25 cm ebad
28.490,00 TL 25.900 Kg. İnşaat Demiri çubuk ve parçalı halde
muhtelif kalınlıklarda

Aranan Kelimeler: