İcradan Satılık Isuzu Kamyonet

ULUKIŞLA / NİĞDE

İCRA DAİRESİ
2011/221 TLMT.
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 07/09/2011 günü saat 14:00 14:10 de Ulukışla Hükümet Konağı Önü Ulukışla/Niğde’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 12/09/2011 Pazartesi günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18. oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.06/08/2011
CENGİZ KURT
İCRA MÜDÜRÜ
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

19.000,00 1 Adet 80DN084 Plakalı, 1999 Model , ISUZU

Marka , NPR 66 Tipli , AI0S11571 Motor
No’lu , NNANPR66LX1007658 Şasi
No’lu Açık kasa kamyon cinsinde kayon
üzerinden kasası yok 4 tekerlek yok

Aranan Kelimeler: