İcradan Satılık İşyeri

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2008/689 Esas
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
S atılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Tapu Kaydı : Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Yolören Köyü, Mandıratepe Mevkii, Cilt:14, Sayfa: 1320, Ada:-, Parsel:1319′da tapuya kayıtlı, 95.54 m2 miktarında kargir işyeri vasfında taşınmaz.
Taşınmazın Halihazır Durumu : Taşınmaz Batı- Sanayi Sitesi No:19 Edremit/Balıkesir açık adresindedir. Parsel içinde betonarme karkas zemin+1 kat olarak inşa edilmiş işyeri bulunmaktadır. Dış cephesi terasit sıvalı üzeri eternitle örtülüdür. Dış kapı demir, pencereler pvc doğramalı olup, demir korkulukla örtülüdür. Zemin katın zemini seramik kaplı olup, duvarları sıvalı ve badanalıdır. Üst kat ofis olarak kullanılmaktadır. Yan parselde bulunan işyeri ile arasındaki bölme duvar kaldırılarak tek işyeri olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 120 m2 kullanım alanlı taşınmazın önünde kullanılabilir alan bulunmaktadır.
Taşınmazın İmar Durumu : Edremit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar durumu yazısına göre parsel H=7.00 küçük sanayi alanında kalmaktadır.
Takdir Olunan Kıymeti : 9 0.000,00 TL. (Doksanbin Türk Lirası)
1. Satış Günü : 16 /0 8 /201 1 Salı 14:50 – 15:00
2. Satış Günü : 26 /0 8 /201 1 Cuma 14:50 – 15:00
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Edremit Adliyesi, Zemin Kat, Satış Salonu n da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 ‘ı nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nis p etinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale KDV, Damga Vergisi ile 1/2 tapu harcı ve masrafları alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 20 08/689 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/07/2011
(İc.İf.K.126)
Furkan ÖZDEMİRCİ
İcra Müd. Yrd.

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Yönetmelik Örnek No :27