İcradan Satılık İşyeri Malları

ULUKIŞLA / NİĞDE
İCRA DAİRESİ
2006/141 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 22/07/2011 günü saat 14:50 15:00 de Mısırlı Mah. Sacettin Sok No 24 Emniyet Amirliği Arkası Ulukışla/Niğde’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 27/07/2011 Çarşamba günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.23/06/2011

Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
150,00 1 Adet 1 Adet MASA, MEŞE KAPLAMA
MÜDÜR MASASI
300,00 1 Adet 1 Adet BİLGİSAYAR, TOPLAMA
BİLGİSAYAR SAMSUNG EKRAN
PTECH KLAVYE İLE BİRLİKTE
100,00 1 Adet 1 Adet YAZICI, HP 1018 LAZERJET
YAZICI
200,00 2 Adet 2 Adet ÇELİK DOLAP, BÜRO TİPİ
ÇELİK DOLAP

Aranan Kelimeler: