İcradan Satılık Kango Oto

KAYSERİ

7. İCRA DAİRESİ
2010/5997 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 11/08/2011 günü saat 09:40 09:45 de Üniversite Karşısı Billur Bağları Girişi No:114 Billur Otopark’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 16/08/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.20/07/2011
ERKAN KARAKAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

17.000,00 1 Adet 38SC860 Plakalı, 2006 Model ,

RENAULT KANGOO Marka,
KAMYONET Tipli , ARAÇ
ÜÇ KAPILI OLUP,
KOLTUKSUZDUR.

Aranan Kelimeler: