İcradan Satılık Kerpiç Ev

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/2257 Esas
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
S atılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Tapu Kaydı : Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Kızılkeçili Köyü, Köyiçi Mevkiinde kain; Cilt: 21, Sayfa:2036, Ada:183, Parsel:6′da kayıtlı, 288.00 m2 yüzölçümlü avlulu iki katlı kerpiç ev. Taşınmaz borçlular adına hisselidir.
Taşınmazın Halihazır Durumu : Taşınmaz Kızılkeçili Köyü, Köyiçi Mevkii, 183 Ada, 6 Parsel, Edremit/Balıkesir açık adresindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgeye ulaşım köy minibüsleri ile sağlanabilmektedir. Söz konusu bölge genellikle ayrık nizamda 2 katlı köy yerleşim alanında bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapıların genelinin kerpiç yapılar olduğu gözlemlenmiştir. Sosyal donatı alanları bakımından kısıtlı bir bölgededir. Belediye ve kamu hizmetlerinden istifadesi kısıtlıdır. Taşınmaz denize 3 km mesafededir. Ana gayrımenkul düz arazi üzerinde düzgün olmayan geometrik yapıya sahip 288.00 m2 miktarlı arsa üzerinde yığma yapı cinsinde, ayrık yapı nizamında, zemin kat + 1 normal kat olarak inşa edilmiştir. Parselin etrafı bahçe duvarı ile çevrili olup kuzeyde, batıda ve doğuda komşu parsele, güneyde yola cephelidir. Dış cephesi sıvalı ve boyalı olan taşınmazın çatısı kiremit kaplı oturtma çatıdır. Taşınmazın bulunduğu parsel içerisinde 34 m2 ve 40 m2 kullanılan 2 adet depo bulunmaktadır. Avlulu iki katlı kerpiç ev zeminde 64 m2 toplamda 128 m2 kullanım alanlıdır. Zeminde 2 oda, 1 mutfak ve banyo, üst katta 2 oda, 1 mutfak ve banyo bulunmaktadır. Zemin katın zemini seramik, üst katın ahşap kaplamadır. Dış cephe açıklıkları ve giriş kapısı ahşap olup güvenlik amaçlı olarak demir doğrama ile kapatılmıştır.
Taşınmazın İmar Durumu : Edremit Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün imar durumu yazısına göre parsel ayrık nizam kat olup köy yerleşim alanında kalmaktadır. Taks: 0.25, Kaks:05.50 inşaat yoğunlukludur.
Takdir Olunan Kıymeti : 70.000,00 TL. (Yetmişbin Türk Lirası)
1. Satış Günü : 05 /0 8 /201 1 Cuma 15:00 – 15:10
2. Satış Günü : 15 /0 8 /201 1 P azartesi 15:00 – 15:10
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Edremit Adliyesi, Zemin Kat, Satış Salonu n da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 ‘ı nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nis p etinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale KDV, Damga Vergisi ile 1/2 tapu harcı ve masrafları alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/ 2257 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/06/2011
(İc.İf.K.126)