İcradan Satılık Koşu Bandı ve Eşyaları

KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2011/6989 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 08/09/2011 günü saat 08:55 09:00 de Konya Karatay İlçesi Eskigaraj Civarı Belediye Mezat Salonunda’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 13/09/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.23/08/2011
KAMİL HARMANKAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

350,00 TL 1 Adet Regal marka RD455A tip iki kapılı buzdolabı

400,00 TL 1 Adet Regal marka Bora805T çamaşır makinası
150,00 TL 1 Adet Dynamic marka 2810 tip siyah renk koşu bandı
150,00 TL 1 Adet Vestel marka yaklaşık 82 ekran zeta tip tv

Aranan Kelimeler: