İcradan Satılık Ladasamara

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/1704 Esas
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda özellikleri yazılı menkul satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 15/07/2011 Cuma günü 15:20-15:25 saatleri arasında Gazi Celal Mahallesi, Sarayburnu Caddesi, Murat Atmaca Sokak, Emniyet Yediemin Otoparkı, Edremit, Balıkesir adresinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde ikinci artırmanın 20/07/2011 Çarşamba günü ayn ı yer ve saatler arasında yapılacağı ; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden tespit olunacak KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 03/07/2011
Furkan ÖZDEMİRCİ
İcra Müdür Yardımcısı
Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
6.000,00 TL. 1 10 LD 687 plakalı, 1993 model, beyaz renkli, Lada Samara marka, HB tipli, 210831271775 motor, XTA210930P1255647 şasi nolu hususi araç. Araç genel olarak bakımlı ve temiz. Anahtarı ve ruhsatı mevcut.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63′e karşılık gelmektedir.