İcradan Satılık Laptop ve Banyo Dolabı

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2009/4161 Esas
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 04/08/2011 Perşembe günü saat 14:30 14:35 de İskep Yapı, Altınkum Mahallesi, Çarşı Caddesi, No:1/B Zeytinli, Edremit, Balıkesir adresinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde ikinci ihalenin 09/08/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 13/07/2011 İcra Müdür Yardımcısı

Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
600,00 TL. 1 Toshiba 1.3 m Satellite A200 1YU 28121296K seri nolu laptop
250,00 TL. 1 Idevit beyaz banyo dolabı 70′lik aynalı
300,00 TL. 1 Idevit beyaz banyo dolabı 80′lik aynalı
750,00 TL. 1 Idevit beyaz-siyah banyo dolabı aynalı
350,00 TL. 1 Idevit beyaz banyo dolabı

Aranan Kelimeler: