İcradan Satılık Mesken

T.C.
KAYSERİ
3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2009/10918 Esas
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği kıymeti,adedi, önemli özellikleri :

1. GAYRİMENKUL
Tapu Kaydı: Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 3.Eskişehir Mahallesi, 6592 ada, 1 Parselde kayıtlı ,4.710,78m2 yüzölçümlü , 1/6  arsa paylı , B giriş 1 nolu Dubleks  mesken vasıflı taşınmaz.
Eğribucak Mahallesi , Eğribucak Caddesi , Nazende Konakları no.107 Kayseri

İmar Durumu: Melikgazi Belediyesi’nin yazısına göre taşınmaz yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uyguluma imar planında 2 katlı bağ ve sayfiye evleri alanında kalmaktadır.

Vaziyet Tespiti: 6592 ada 1 parsel numaralı taşınmazın sınırları duvar içerisine alınmış olup üzerinde 3 adet betonarme karkas yapı tarzında yapılı , içi dışı sıvalı boyalı , villa tipi evler yapılmış henüz bahçe tanzimleri yapılmamıştır. Satışa konu dubleks mesken niteliğindeki bağımsız bölüm kısmi bodrum , zemin kat, normal kat ve çatıdan oluşmaktadır. Bodrum katın içi dışı sıvalı boyalı ve halen depo olarak kullanılmakta  olup yaklaşık 25 m2 alanlıdır. Zemin kat ,antre , salon , mutfak ve wc’den oluşmaktadırAntre ve ıslak zeminlerin tabanları seramik , salon tabanı laminat parke döşemeli , duvarları saten alçı boyalı,tavanları kartonpiyerli spot lambalı , pencereleri renkli PVC ısı camlı , doğramaları ahşap amerikan panel olup mutfağında tezgah ve dolapları bulunmaktadır. Normal kata zemin katın içerisinden mermer kaplamalı merdiven ile çıkılmakta burada sahanlığa kapıları açılan birisi duşlu 4 oda , banyo bulunmakta olup , tabanı laminat parke döşemeli , duvarları saten alçı boyalı , tavanları kısmen kartonpiyerli , pencereleri PVC doğramaları ahşap amerikan paneldir. Çatıya normal katın içerisinden mermer kaplamalı merdiven ile çıkılmakta burası oturma yerine dönüştürülmüş bir bölümden oluşmakta , burada ayrıca kiler bulunmakta , tabanlarına beton üzeri halıfleks serilmiş olup,duvarları  sıvalı boyalıdır. Zemin ve normal katta teras (balkon ) bulunmaktadır. Bağımsız bölüm toplam olarak 275 m2 kapalı alanlıdır. Kömür yakıtlı kat kaloriferlidir.

Kıymeti: Söz konusu taşınmazın toplam takdir edilen muhammen kıymeti 200.000,00-TL bedelle aşağıda belirtilen yer ve günlerde, saat  10:00-10:05 arasında satışa arz edilecektir.

Satış Şartları:
1- Satış 25.06.2012 günü saat 10:00-10:05 saatleri arasında Kayseri 3.icra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60′ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 05.07.2012 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale pulu,KDV,tapu alım harcı  masrafları alıcıya aittir. Tellaliye, tapu satım harcı ve gayrimenkulün aynından doğan birikmiş  vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-İhaleye katılıp da sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilsen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca, hiçbir hükme hacet kalmadan dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikli teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, iş bu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresleri olmayanlar için İİK .127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilan olunur.
7- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün 2009/10918 Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/04/2012

 (İİK m. 126)                                                                                                                                  3.İcra Müd.Yrd.
 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Aranan Kelimeler: