İcradan Satılık Mesken Kayseri

KAYSERİ 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2008/7931 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği kıymeti,adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Bilgileri              :   Mesken
Taşınmazın Adresi :  Keykubat mah.si ,Akıncılar cad.Fidan apt.No:102 Kat:
3 D:9  Melikgazi / KAYSERİ
Taşınmazın Yüzölçümü : 90 m2
Taşınmazın Özellikleri : Kayseri ili , Melikgazi ilçesi Keykubat mah.si 2
pafta , 54 ada , 462 parsel ,  kayıtlı 537 m2 yüzölçümlü arsba vasıflı
taşınmaz üzerinde bulunan 48/536 arsa paylı  3. Kat , 9 nolu bağımsız
bölüm nolu mesken vasıflı taşınmaz
Takdir Olunan Kıymeti : 69.395,00 Tl.
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 14/10/2011      saat : 14:00-14.05        Cuma
2. Satış Günü : 24/10/2011      saat : 14.00-14.05        Pazartesi
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile  açık
arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte kayseri 6. icra müdürlüğü’da
açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin
% 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış
masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz
ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen
gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu
miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı
kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana
ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen
kıymetinin % 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan
alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve
paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20′si
nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat
mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde
10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2
tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz
üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.
Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/7931 sayılı dosya
numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 17/08/2011

Aranan Kelimeler: