İcradan Satılık Motor

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2011/277 Talimat
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı rehinli ve hacizli ve özellikleri yazılı araç satışa çıkarılmış olup ;
Birinci artırma nı n 22/07/2011 Cuma günü 14:30 – 14:35 saatleri arasında Gazi Celal Mahallesi, Sarayburnu Caddesi, Murat Atmaca Sokak, Emniyet Yediemin Otoparkı, Edremit/Balıkesir adresinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 27/07/2011 Çarşamba günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden damga vergisi ve KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 30/06/2011
Furkan ÖZDEMİRCİ
İcra Müdür Yardımcısı
Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
11.000,00 TL. 1 34 UD 5886 plakalı, 2004 model, Mitsubishi, beyaz renkli, L 300 DLX tipli, Motor No:4D56KS2936, Şasi No:JMYJNP15V4A002296 olan kapalı kasa kamyonet vasfında araç. Aracın ön ve arka tamponunda yer yer çizik, ezik ve küflenmenin mevcut olduğu, üzerinde turuncu renk kaplaması mevcut olan aracın anahtar ve ruhsatı mevcuttur.
(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63′e karşılık gelmektedir.

Aranan Kelimeler: