İcradan Satılık Odun Motoru

TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU

1. İCRA DAİRESİ
2007/1234 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 09/09/2011 günü saat 15:00 – 15:10 de Taşköprü Adliyesi Önü’nde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 14/09/2011 Çarşamba günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 04,95 damga vergisi ve 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.09/08/2011
Erkan GÜNAYDIN
İcra Müdür Yrd
 Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
150,00 1 Adet Husquvarna Marka turuncu renk odun motoru

Aranan Kelimeler: