İcradan Satılık Panel radyatör

KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2010/2796 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 08/09/2011 günü saat 10:10 10:15 de Musalla Bağları Mah. Elmalı Cad. No 210 Selçuklu Konya adresinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 13/09/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18. oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.17/08/2011
KAMİL HARMANKAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

3.300,00 TL 55 Adet Pekpon marka Panel radyatör 1 m. Lik adedi 60,00 TL den

770,00 TL 11 Adet Pekpon marka Panel radyatör 1,25 m. Lik adedi 70,00 TL den

Aranan Kelimeler: