İcradan Satılık Peugeot

KAYSERİ 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2009/3578 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 20/09/2011 günü saat 11:00 11:05 de Güven Yedieminlik Deposu ( Kumarlı Mevkii Sivas Karayolu 7. Km Başmısırlı Sk Anadolu Gaz Tüp Deposu)’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 26/09/2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden yasalarca belirlenen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.23/08/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.

Taşınırın / Taşınırların Özellikleri
TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
20,000,00 1 38 AL 683 Plakalı, 2008 Model , Peugeot
Marka , Bippteer Tepe Tipli, ön kaputta
muhtelif ezikler mevcut Araç

Aranan Kelimeler: