İcradan Satılık Peugeout Araç

KAYSERİ
5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/4343 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 05/08/2011 günü saat 14:00 14:05 de Güven Yediemin- Plevne Mh. Akşemsettin Cd.’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 10/08/2011 Çarşamba günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.15/07/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.
Taşınırın / Taşınırların Özellikleri TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
12,000,00 1 38 PP 774 Plakalı, 2008 Model , PEUGEOUT Marka , 206 VAN CD 1,4 Tipli , Motor No’lu , Şasi No’lu Araç