İcradan Satılık Renault Flash

KAYSERİ
6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/4936 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 24/08/2011 günü saat 11:30 11:35 de Vuslat Otopark
Seyitgazi Mah.. KAYSERİ yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli
bulunmadığı taktirde 29/08/2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2.
artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın
tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu;
mahcuzun satış bedeli üzerinden % 1 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı
ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi
almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize
başvurmaları ilan olunur.06/08/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.

Taşınırın / Taşınırların Özellikleri
TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
5,000,00 1 06 RZL 89 Plakalı, 1994 Model ,  RENAULT Marka , FLASH Tipli , H.otomobil