İcradan Satılık Sayyong Marka Komyonet

KAYSERİ 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2009/5188 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 21/07/2011 günü saat 10:00 – 10:05 de Anbar Mah. Organize Cad. No:46 Gülşen Otopark (1) KAYSERİ adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 26/07/2011 Salı günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden % .18. oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.06/07/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.
Taşınırın / Taşınırların Özellikleri TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
20,000,00 1

38 SA 556 Plakalı, 2008 Model , SAYYONG Marka , ACTIVON Tipli , kamyonet

Aranan Kelimeler: