İcradan Satılık Su Tankeri

KONYA

9. İCRA DAİRESİ
2010/6874 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 08/09/2011 günü saat 09:30 09:35 de Konya ili Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Bekçi Sokak (Çıkmaz Sokak Sonunda)’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 13/09/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden ……. oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.17/08/2011
KAMİL HARMANKAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

10.000,00 TL 1 Adet Plakasız Massey Ferğuson marka MF-275 tipi Un-236 Parkins dizel motorlu, 1 Adet su tankeri ile birlikte, kontak yok, akü ve marş dinamosu yok.

3.000,00 TL 1 Adet Harç karma makinası markasız
10.500,00 TL 1050 Adet İskele örümcek demiri-2,50 cm.lik 27 adet 2 m.lik 244 Adet, 3 m. Lik 766 adet, 1 m lik 13 adet, 1 adedi 10,00 TL den.
5.600,00 TL 7000 kg. İnşaat hurda demiri-hasır örülü halde 1 kg. 0,80 krş.dan.

Aranan Kelimeler: