İcradan Satılık Tarla ve Ev

KAYSERİ
6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2009/9802 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği kıymeti,adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Bilgileri : TARLA,
Taşınmazın Adresi : Kayseri, Kocasinan ilçesi, Horsana köyü, 636, 637, 558
ve Argıncık 618 parseller.
Taşınmazın Yüzölçümü : Her parsel ayrı ayrı aşağıda yazılıdır.
Taşınmazın Özellikleri :
1- Kayseri, Kocasinan ilçesi, Horsanaı köyü, Akyatak mevkii, 636 parsel’de
kayıtlı 14.950,00 M2yüzölçümlü tarla vasfındaki   gayrimenkülün 6/28 borçluların hissesi,
2- Kayseri, Kocasinan ilçesi, Horsana köyü, Akyatak mevkii, 637 parsel’de
kayıtlı 17.450,00 M2 yüzölçümlü  tarla vasfındaki    gayrimenkülün 300/2443 borçluların hissesi,
3- Kayseri, Kocasinan ilçesi, Horsana köyü, Devetaş mevkii, 558 parsel’de
kayıtlı 4.700,00 M2 yüzölçümlü tarla, üzerinde iki kat ev,    ahır, bahçe bulunan gayrimenkülün 6/28 borçluların hissesi,
4- Kayseri, Kocasinan ilçesi, Argıncık Mahallesi, Kulakçayır mevkii, 618
parsel’de kayıtlı 15.400,00  M2 yüzölçümlü tarla üzerinde  duvarlarla çevrilmiş  bir bölüm üzerinde besi ahırı bulunan  gayrimenkülün 6/770 borçluların hissesi,
Takdir Olunan Kıymeti :
1. Gayrimenkül için her iki borçlunun toplam hissesi 28.832,14 TL,
2. Gayrimenkül için her iki borçlunun toplam hissesi 25.714,28 TL,
3. Gayrimenkül için her iki borçlunun toplam hissesi 77.054,68 TL,
4. Gayrimenkül için her iki borçlunun toplam hissesi   9.771,42 TL,
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 09/09/2011 Cuma  günü
1.Gayrimenkül için saat : 14:00 – 14:05
2.Gayrimenkül için saat : 14:10 – 14:15
3.Gayrimenkül için saat : 14:20 – 14:25
4.Gayrimenkül için saat : 14:30 – 14:35
2. Satış Günü : 19/09/2011 Pazartesi günü  aynı saatler arası
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile  açık
arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’da açık
artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60
nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını
geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok
artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve
saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde
edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere
arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale
edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin
% 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların
toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış
talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20′si
nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat
mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde
10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2
tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz
üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.
Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/9802 sayılı dosya
numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 15/07/2011

 

Aranan Kelimeler: