İcradan Satılık Taşınmaz

KAYSERİ
7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/7095 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Taşınmaz Mal
Taşınmazın Adresi : Melikgazi / KAYSERİ
Taşınmazın Yüzölçümü : 675,04.m2.
Taşınmazın Özellikleri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde tapuda Caferbey mahallesinde, ada 3591,parsel 1.de kayıtlı 314/67504 arsa paylı zemin kat /A 34 bağımsız bölüm numaralı dükkan niteliğinde taşınmaz, posta adresi Caferbey mahallesi Topal gecidi, Özkan apt. zemin k at no 3-:B Melikgazi-Kayseri adresindedir. İmar planında 1/1000 ölçekli uyğulama imar planında kütle nizamında 8 katlı ticari nitelikli konut alanı olarak ayrılan imar parsellidir. Kat irtifakı kurulmuş, kat mülkiyetine geçilmiştir. Ana taşınmaz bodrum kat, zemin kat, 7 normal kattan oluşan betonarme karkas yapı tarzında yapılı tahmini 20-25 yıllık zemin katı dükkanlardan normal katları mesken dairelerden oluşan binanın zemin katında borç luya ait taşınmazın dükkan türü iş yeri olduğu, 20.m2 brüt alanlı olduğu, camekanının demir doğramadan yapılmış olduğu, korkuluklarının bulunduğu, zemininin dökme mozaik kaplama, duvarları ise sıva üzeri plastik boyalı olduğu, ana taşınmazın merkezi sistem kömürlü kaloriferli olup, borçluya ait 34 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın takdir edilen değeri 12.000.TL.dir.
Takdir Olunan Kıymeti : 12.000,00
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü :13/09/2011 Salı günü saat 10.00 -10.10
2. Satış Günü : 23/09/2011 Cuma günü saat 10.00 – 10.10

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte KAYSERİ 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/7095 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 13/07/2011

Aranan Kelimeler: