İcradan Satılık Taşınmazlar

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/1702 Esas
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
S atılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Tapu Kaydı : Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Gazi İlyas Mahallesi, Cilt :10, Sayfa: 931, Ada:572, Parsel: 120′de kain, 144.62 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan 1. Kat, bağımsız bölüm no:2 olan 3/8 arsa paylı mesken vasfında taşınmaz. Taşınmaz Askeri Güvenlik Bölgesindedir.
Taşınmazın Halihazır Durumu : Taşınmaz Gazi İlyas Mahallesi, Kışlalar Caddesi, No:38/2 Edremit, Balıkesir açık adresindedir. Taşınmaz ulaşımı kolay, alt yapısı tamamlanmış bölgede merkeze yakın konumda Askeri Lojmanların karşısında yer almaktadır. Taşınmaz bitişik yapı nizamında, betonarme karkas yapı cinsinde, zemin + 2 normal kat olarak inşa edilmiştir. Dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı, çatısı kiremit kaplı oturtma çatıdır. Mesken 1. katta yer almaktadır. Dış kapı ahşap, pencereleri pvc doğramalıdır. Kapı kilitli olduğu için içeri girilememiş, komşulardan bilgi alınmıştır. Buna göre mesken 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, banyo ve giriş holünden oluşmaktadır. Kullanım alanı yaklaşık 120 m2′dir.
Taşınmazın İmar Durumu : Edremit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar durumu yazısına göre parsel bitişik nizam 5 kata imarlı konut alanında kalmaktadır.
Takdir Olunan Kıymeti : 85 .000,00 TL. (Seksenbeşbin Türk Lirası)
1. Satış Günü : 02 /0 8 /201 1 Salı 16:00 – 16:10
2. Satış Günü : 12 /0 8 /201 1 Cuma 16:00 – 16:10
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Edremit Adliyesi, Zemin Kat, Satış Salonu n da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 ‘ı nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nis p etinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale KDV, Damga Vergisi ile 1/2 tapu harcı ve masrafları alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/ 1702 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/06/2011
(İc.İf.K.126)