İcradan Satılık Tekel Ürünleri

KAYSERİ 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/2340 ESAS(2)
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 10/08/2011 günü saat 13:30 13:35 de Ali Dağ Yolu Üzeri Gögkuşağı Tesisleri Yanı Mert Petrol Talas Kayseri’De’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 15/08/2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden yasalarca belirlenen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.01/08/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.