İcradan Satılık Tofaş

KAYSERİ 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2009/2114 Esas
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 18/08/2011 günü saat 11:55 12:00 de Cumhuriyet Mah. Umur Sok. Sultan İş Hanı No:1/B M.Gazi / Kayseri’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 23/08/2011 Salı günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden % .1. oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.10/08/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.

Taşınırın / Taşınırların Özellikleri
TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
4,000,00 1 8NU247 Plakalı, 1990 Model , FİAT – TOFAŞ Marka , DOĞAN Tipli , Bal Köpüğü Renkli Araç